Immediate 2.0 Avapro - Vår integritetspolicy

Datainsamling med Immediate 2.0 Avapro

Immediate 2.0 Avapro samlar in data för att tillhandahålla och förbättra de tjänster som erbjuds på vår handelsplattform. De typer av data som samlas in inkluderar, men är inte begränsade till:

Personliga identifieringsuppgifter: Namn, e-postadress och kontaktuppgifter.

Finansiell information: Handelsaktiviteter, transaktionshistorik och betalningsuppgifter.

Användningsdata: Information om hur tjänster inom Immediate Avapro 360 nås och används.

Tekniska uppgifter: IP-adresser, webbläsartyper och versioner, tillsammans med annan teknik på de enheter som används för att få tillgång till Immediate 24 Avapro.

Immediate Avapro 360:s användning av personlig information

De personuppgifter som du lämnar till Immediate Avapro 360 används för en rad olika ändamål, bl.a:

Hantering av konto: För att skapa och hantera ditt Immediate 2.0 Avapro.

Kundtjänst: För att tillhandahålla hjälp och support för våra tjänster.

Förbättring av tjänster: För att förbättra funktionaliteten och användarupplevelsen av Immediate 24 Avapro.

Efterlevnad och rättsliga skyldigheter: För att uppfylla rättsliga krav och genomdriva våra villkor.

Immediate 24 Avapro och protokoll för datadelning

Immediate 24 Avapro upprätthåller strikta protokoll avseende delning av användardata, vilket säkerställer att det sker med största möjliga hänsyn till integriteten:

Med tjänsteleverantörer: Delning med företag som tillhandahåller tjänster till oss, med förbehåll för sekretessavtal.

Av juridiska skäl: Utlämnande av information när det krävs enligt lag eller för att skydda rättigheterna och säkerheten för Immediate 2.0 Avapro och dess användare.

Under verksamhetsöverföringar: I händelse av en sammanslagning, ett förvärv eller försäljning av tillgångar kan användarinformation vara en del av de överförda tillgångarna.

Datasäkerhetsåtgärder vid Immediate 2.0 Avapro

Immediate 2.0 Avapro använder robusta säkerhetsåtgärder för att skydda integriteten och sekretessen för dina uppgifter. Våra åtgärder omfattar:

Kryptering: Använd kryptering enligt branschstandard för data i transit och i vila.

Åtkomstkontroll: Begränsning av tillgången till personuppgifter till anställda och tjänsteleverantörer som behöver känna till sådan information för att behandla den för vår räkning.

Regelbundna revisioner: Genomföra regelbundna granskningar och revisioner av våra åtgärder och policyer för datasäkerhet.

Användarrättigheter och tillgång till data vid Immediate Avapro 360

Användare av Immediate Avapro 360 har rättigheter avseende sina personuppgifter, vilka inkluderar

Rätt till tillgång: Du kan begära kopior av dina personuppgifter som finns hos oss.

Rätt till korrigering: Du kan begära att vi rättar information som du anser vara felaktig eller ofullständig.

Rätten till radering: Du kan be oss att radera eller ta bort personuppgifter om det inte finns några goda skäl för oss att fortsätta behandla dem.

Bevarande och radering av information med Immediate 24 Avapro

Immediate 24 Avapro har tydliga riktlinjer för lagring och radering av dina personuppgifter:

Policy för lagring: Vi behåller personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, inklusive att uppfylla eventuella juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav.

Förfarande för radering: På din begäran eller när vår lagringsperiod löper ut kommer Immediate 2.0 Avapro att radera dina personuppgifter från våra register, med vissa undantag som dikteras av lag eller myndighetskrav.

Rulla till toppen