Immediate 2.0 Avapro - Politica noastră de confidențialitate

Colectarea datelor prin Immediate 2.0 Avapro

Immediate 2.0 Avapro colectează date pentru a furniza și îmbunătăți serviciile oferite pe platforma noastră de tranzacționare. Tipurile de date colectate includ, dar nu se limitează la:

Informații de identificare personală: Numele, adresa de e-mail și datele de contact.

Informații financiare: Activități de tranzacționare, istoricul tranzacțiilor și detalii de plată.

Date de utilizare: Informații privind modul în care sunt accesate și utilizate serviciile din cadrul Immediate Avapro 360.

Date tehnice: Adresele IP, tipurile și versiunile de browser, precum și alte tehnologii de pe dispozitivele utilizate pentru a accesa Immediate 24 Avapro.

Utilizarea Immediate Avapro 360 a informațiilor personale de către Immediate Avapro 360

Informațiile cu caracter personal pe care le furnizați către Immediate Avapro 360 sunt utilizate în diverse scopuri, inclusiv:

Gestionarea conturilor: Pentru a vă crea și gestiona contul de utilizator Immediate 2.0 Avapro.

Asistență pentru clienți: Pentru a oferi asistență și suport pentru serviciile noastre.

Îmbunătățirea serviciilor: Îmbunătățirea funcționalității și a experienței utilizatorilor serviciului Immediate 24 Avapro.

Conformitate și obligații legale: Pentru a respecta cerințele legale și pentru a aplica termenii și condițiile noastre.

Immediate 24 Avapro și protocoalele de partajare a datelor

Immediate 24 Avapro menține protocoale stricte în ceea ce privește schimbul de date ale utilizatorilor, asigurându-se că acest lucru se face cu cea mai mare considerație pentru confidențialitate:

Cu furnizorii de servicii: Împărtășirea cu companiile care ne furnizează servicii, sub rezerva unor acorduri de confidențialitate.

Din motive juridice: Dezvăluirea de informații atunci când este cerută de lege sau pentru a proteja drepturile și siguranța Immediate 2.0 Avapro și a utilizatorilor săi.

În timpul transferurilor de afaceri: În cazul unei fuziuni, achiziții sau vânzări de active, informațiile despre utilizatori pot face parte din activele transferate.

Măsuri de securitate a datelor la Immediate 2.0 Avapro

Immediate 2.0 Avapro folosește măsuri de securitate solide pentru a proteja integritatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră. Măsurile noastre includ:

Criptare: Folosirea de criptare standard în industrie pentru datele în tranzit și în repaus.

Controlul accesului: Limitarea accesului la datele cu caracter personal la angajații și furnizorii de servicii care trebuie să cunoască aceste informații pentru a le prelucra în numele nostru.

Audituri periodice: Efectuarea de revizuiri și audituri periodice ale măsurilor și politicilor noastre de securitate a datelor.

Drepturile de utilizator și accesul la date pe Immediate Avapro 360

Utilizatorii site-ului Immediate Avapro 360 au drepturi în ceea ce privește datele lor personale, care includ:

Dreptul de acces: Puteți solicita copii ale informațiilor dvs. personale deținute de noi.

Dreptul la corecție: Ne puteți solicita să corectăm orice informație pe care o considerați inexactă sau incompletă.

Dreptul la ștergere: Ne puteți solicita să ștergem sau să eliminăm datele cu caracter personal în cazul în care nu există niciun motiv întemeiat pentru care să continuăm să le prelucrăm.

Păstrarea și ștergerea informațiilor cu Immediate 24 Avapro

Immediate 24 Avapro prezintă linii directoare clare cu privire la păstrarea și ștergerea informațiilor dumneavoastră personale:

Politica de păstrare: Păstrăm informațiile cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv pentru a satisface orice cerințe legale, contabile sau de raportare.

Procedura de ștergere: La cererea dumneavoastră sau la expirarea perioadei de păstrare, Immediate 2.0 Avapro va șterge informațiile dumneavoastră personale din evidențele noastre, cu anumite excepții impuse de lege sau de cerințele de reglementare.

Scroll to Top