Immediate App Avapro - Meie privaatsuspoliitika

Andmete kogumine Immediate App Avapro abil

Immediate App Avapro kogub andmeid, et pakkuda ja täiustada meie kauplemisplatvormil pakutavaid teenuseid. Kogutud andmete liikide hulka kuuluvad muu hulgas järgmised andmed:

Isikuandmed: Nimi, e-posti aadress ja kontaktandmed.

Finantsinformatsioon: Kauplemistegevus, tehingute ajalugu ja maksete üksikasjad.

Kasutusandmed: Teave selle kohta, kuidas Immediate Avapro 360 teenuseid kasutatakse ja kuidas neid kasutatakse.

Tehnilised andmed: IP-aadressid, brauseri tüübid ja versioonid ning muu tehnoloogia seadmetes, mida kasutatakse Immediate 24 Avaprole juurdepääsuks.

Isikuandmete kasutamine Immediate Avapro 360 poolt Immediate Avapro 360

Teie poolt Immediate Avapro 360 esitatud isikuandmeid kasutatakse erinevatel eesmärkidel, sealhulgas:

Konto haldamine: Immediate App Avapro kasutajakonto loomiseks ja haldamiseks.

Klienditugi: Abi ja toetuse pakkumine meie teenuste jaoks.

Teenuse parandamine: Immediate 24 Avapro funktsionaalsuse ja kasutajakogemuse parandamine.

Vastavus ja õiguslikud kohustused: Et täita seaduslikke nõudeid ja jõustada meie tingimusi.

Immediate 24 Avapro ja andmete jagamise protokollid

Immediate 24 Avapro järgib kasutajate andmete jagamise suhtes rangeid protokolle, mis tagavad, et seda tehakse privaatsust maksimaalselt arvesse võttes:

Teenusepakkujatega: Jagamine ettevõtetele, kes osutavad meile teenuseid, vastavalt konfidentsiaalsuslepingutele.

Õiguslikel põhjustel: Andmete avalikustamine, kui seda nõuab seadus või Immediate App Avapro ja selle kasutajate õiguste ja turvalisuse kaitsmiseks.

Äriülekannete ajal: Kasutaja andmed võivad olla osa üleantavatest varadest ühinemise, omandamise või varade müügi korral.

Andmeturbe meetmed Immediate App Avapro

Immediate App Avapro kasutab teie andmete terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse kaitsmiseks tugevaid turvameetmeid. Meie meetmete hulka kuuluvad:

Krüpteerimine: Tööstusstandardite kohase krüpteerimise kasutamine andmete edastamiseks ja säilitamiseks.

Juurdepääsukontroll: Juurdepääsu piiramine isikuandmetele töötajatele ja teenusepakkujatele, kes peavad neid andmeid tundma, et neid meie nimel töödelda.

Regulaarsed auditid: Meie andmeturbemeetmete ja -põhimõtete korrapärane läbivaatamine ja auditeerimine.

Kasutajaõigused ja juurdepääs andmetele Immediate Avapro 360

Immediate Avapro 360 kasutajatel on oma isikuandmetega seotud õigused, mis hõlmavad järgmist:

Õigus juurdepääsule: Te võite taotleda koopiaid oma isikuandmetest, mis on meie valduses.

Õigus korrektsioonile: Te võite nõuda, et me parandaksime mis tahes teavet, mis on teie arvates ebatäpne või ebatäielik.

Õigus andmete kustutamisele: Te võite paluda meil isikuandmed kustutada või eemaldada, kui meil ei ole mõjuvat põhjust nende töötlemist jätkata.

Teabe säilitamine ja kustutamine koos Immediate 24 Avapro

Immediate 24 Avapro esitab selged suunised teie isikuandmete säilitamise ja kustutamise kohta:

Säilitamispoliitika: Me säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks me neid kogusime, sealhulgas juriidiliste, raamatupidamis- või aruandlusnõuete täitmiseks.

Kustutamismenetlus: Teie taotlusel või kui meie säilitamisperiood lõpeb, kustutab Immediate App Avapro teie isikuandmed meie andmekogust, välja arvatud teatud seadusest või regulatiivsetest nõuetest tulenevate eranditega.

Scroll to Top