Immediate 2.0 Avapro - Naše zásady ochrany osobních údajů

Sběr dat prostřednictvím služby Immediate 2.0 Avapro

Immediate 2.0 Avapro shromažďuje údaje za účelem poskytování a zlepšování služeb nabízených na naší obchodní platformě. Mezi typy shromažďovaných údajů patří mimo jiné:

Osobní identifikační údaje: Jméno, e-mailová adresa a kontaktní údaje.

Finanční informace: Obchodní aktivity, historie transakcí a platební údaje.

Údaje o používání: Informace o tom, jak jsou služby v rámci služby Immediate Avapro 360 využívány.

Technické údaje: IP adresy, typy a verze prohlížečů a další technologie zařízení používaných k přístupu k Immediate 24 Avapro.

Immediate Avapro 360 použití osobních údajů společností Immediate Avapro 360

Osobní údaje, které poskytnete společnosti Immediate Avapro 360, se používají k různým účelům, včetně:

Správa účtu: Vytvoření a správa uživatelského účtu Immediate 2.0 Avapro.

Zákaznická podpora: Poskytování pomoci a podpory pro naše služby.

Zlepšení služeb: Zlepšení funkčnosti a uživatelského komfortu služby Immediate 24 Avapro.

Dodržování předpisů a právních povinností: Dodržování zákonných požadavků a vymáhání našich smluvních podmínek.

Immediate 24 Avapro a protokoly o sdílení dat

Immediate 24 Avapro dodržuje přísné protokoly týkající se sdílení uživatelských údajů a zajišťuje, aby se tak dělo s maximálním ohledem na ochranu soukromí:

S poskytovateli služeb: Sdílení se společnostmi, které nám poskytují služby, na základě dohod o důvěrnosti.

Z právních důvodů: Zpřístupnění informací, pokud to vyžaduje zákon nebo ochrana práv a bezpečnosti společnosti Immediate 2.0 Avapro a jejích uživatelů.

Při převodech obchodních činností: V případě fúze, akvizice nebo prodeje majetku mohou být uživatelské informace součástí převáděných aktiv.

Opatření k zabezpečení dat ve společnosti Immediate 2.0 Avapro.0

Immediate 2.0 Avapro používá důkladná bezpečnostní opatření na ochranu integrity a důvěrnosti vašich dat. Naše opatření zahrnují:

Šifrování: Používání standardního průmyslového šifrování pro data při přenosu a v klidu.

Kontrola přístupu: Omezení přístupu k osobním údajům na zaměstnance a poskytovatele služeb, kteří potřebují znát tyto informace, aby je mohli zpracovávat naším jménem.

Pravidelné audity: Provádění pravidelných kontrol a auditů našich opatření a zásad zabezpečení dat.

Uživatelská práva a přístup k datům v systému Immediate Avapro 360

Uživatelé služby Immediate Avapro 360 mají práva týkající se jejich osobních údajů, která zahrnují:

Právo na přístup: Můžete si vyžádat kopie svých osobních údajů, které máme k dispozici.

Právo na opravu: Můžete nás požádat o opravu informací, které považujete za nepřesné nebo neúplné.

Právo na výmaz: Můžete nás požádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud nemáme dobrý důvod je dále zpracovávat.

Uchovávání a mazání informací s Immediate 24 Avapro

Immediate 24 Avapro uvádí jasné pokyny týkající se uchovávání a vymazávání vašich osobních údajů:

Zásady uchovávání: Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů, pro které jsme je shromáždili, včetně splnění jakýchkoli právních, účetních nebo zpravodajských požadavků.

Postup vymazání: Immediate 2.0 Avapro vymaže vaše osobní údaje z našich záznamů na vaši žádost nebo po uplynutí doby uchovávání, s určitými výjimkami stanovenými zákonem nebo regulačními požadavky.

Přejít nahoru