IMMEDIATE APP AVAPRO - Ons privacybeleid

Gegevensverzameling door Immediate App Avapro

Immediate App Avapro verzamelt gegevens om de diensten die worden aangeboden op ons handelsplatform te leveren en te verbeteren. De soorten verzamelde gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Persoonlijke identificatiegegevens: Naam, e-mailadres en contactgegevens.

Financiële informatie: Handelsactiviteiten, transactiegeschiedenis en betalingsgegevens.

Gebruiksgegevens: Informatie over hoe services binnen Immediate Avapro 360 worden geopend en gebruikt.

Technische gegevens: IP-adressen, browsertypes en -versies, samen met andere technologie op de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot IMMEDIATE 24 AVAPRO.

Gebruik van persoonsgegevens door Immediate Avapro 360

De persoonlijke informatie die u aan Immediate Avapro 360 verstrekt, wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder:

Accountbeheer: Om uw gebruikersaccount voor Immediate App Avapro aan te maken en te beheren.

Klantenondersteuning: Om hulp en ondersteuning te bieden voor onze diensten.

Verbetering van de service: De functionaliteit en gebruikerservaring van Immediate 24 Avapro verbeteren.

Naleving en wettelijke verplichtingen: Om te voldoen aan wettelijke vereisten en onze algemene voorwaarden af te dwingen.

IMMEDIATE 24 AVAPRO en protocollen voor het delen van gegevens

IMMEDIATE 24 AVAPRO handhaaft strikte protocollen met betrekking tot het delen van gebruikersgegevens en zorgt ervoor dat dit gebeurt met de grootst mogelijke aandacht voor privacy:

Met dienstverleners: Delen met bedrijven die diensten aan ons leveren, onderhevig aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

Om juridische redenen: Openbaarmaking van informatie wanneer dit wettelijk vereist is of om de rechten en veiligheid van Immediate App Avapro en haar gebruikers te beschermen.

Tijdens bedrijfsoverdrachten: In het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen gebruikersgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

Maatregelen voor gegevensbeveiliging bij Immediate App Avapro

Immediate App Avapro maakt gebruik van robuuste beveiligingsmaatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen. Onze maatregelen omvatten:

Encryptie: Gebruik van encryptie volgens industriestandaarden voor gegevens in doorvoer en in rust.

Toegangscontrole: De toegang tot persoonlijke gegevens beperken tot werknemers en dienstverleners die deze informatie moeten kennen om deze namens ons te verwerken.

Regelmatige audits: Het uitvoeren van periodieke beoordelingen en audits van onze gegevensbeveiligingsmaatregelen en ons beleid.

Gebruikersrechten en gegevenstoegang op Immediate Avapro 360

Gebruikers van Immediate Avapro 360 hebben rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, waaronder:

Het recht op toegang: U kunt kopieën opvragen van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard.

Het recht op correctie: U kunt ons verzoeken om alle informatie te corrigeren waarvan u denkt dat deze onnauwkeurig of onvolledig is.

Het recht op wissen: U kunt ons vragen persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze gegevens te blijven verwerken.

Bewaren en verwijderen van informatie met Immediate 24 Avapro

ImmedIATE 24 Avapro geeft duidelijke richtlijnen voor het bewaren en verwijderen van uw persoonlijke gegevens:

Bewaarbeleid: We bewaren persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Verwijderingsprocedure: Op uw verzoek of wanneer onze bewaarperiode eindigt, zal IMMEDIATE APP AVAPRO uw persoonlijke gegevens uit onze administratie verwijderen, met bepaalde uitzonderingen opgelegd door de wet of wettelijke vereisten.

Scroll naar boven