Immediate 2.0 Avapro - Nasza polityka prywatności

Gromadzenie danych przez Immediate 2.0 Avapro

Immediate 2.0 Avapro gromadzi dane w celu świadczenia i ulepszania usług oferowanych na naszej platformie transakcyjnej. Rodzaje gromadzonych danych obejmują między innymi:

Osobiste dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko, adres e-mail i dane kontaktowe.

Informacje finansowe: Działalność handlowa, historia transakcji i szczegóły płatności.

Dane dotyczące użytkowania: Informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do usług w ramach Immediate Avapro 360 i korzystania z nich.

Dane techniczne: Adresy IP, typy i wersje przeglądarek, wraz z innymi technologiami na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do IMMEDIATE 24 Avapro.

Natychmiastowe wykorzystanie danych osobowych przez Avapro 360

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika do IMMEDIATE Avapro 360 są wykorzystywane do różnych celów, w tym:

Zarządzanie kontem: Aby utworzyć konto użytkownika Immediate 2.0 Avapro i zarządzać nim.

Obsługa klienta: W celu zapewnienia pomocy i wsparcia dla naszych usług.

Ulepszenie usługi: Poprawa funkcjonalności i doświadczenia użytkownika Immediate 24 Avapro.

Zgodność z przepisami i zobowiązania prawne: Przestrzeganie wymogów prawnych i egzekwowanie naszych warunków.

Immediate 24 Avapro i protokoły udostępniania danych

Immediate 24 Avapro utrzymuje ścisłe protokoły dotyczące udostępniania danych użytkowników, zapewniając, że odbywa się to z najwyższą dbałością o prywatność:

Z dostawcami usług: Udostępnianie firmom świadczącym usługi na naszą rzecz, z zastrzeżeniem umów o zachowaniu poufności.

Ze względów prawnych: Ujawnianie informacji, gdy jest to wymagane przez prawo lub w celu ochrony praw i bezpieczeństwa Immediate 2.0 Avapro i jej użytkowników.

W przypadku przeniesienia działalności: W przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży aktywów informacje o użytkowniku mogą stanowić część przenoszonych aktywów.

Środki bezpieczeństwa danych w Immediate 2.0 Avapro

Immediate 2.0 Avapro stosuje solidne środki bezpieczeństwa w celu ochrony integralności i poufności danych użytkownika. Nasze działania obejmują:

Szyfrowanie: Korzystanie z szyfrowania zgodnego ze standardami branżowymi dla danych przesyłanych i przechowywanych.

Kontrola dostępu: Ograniczenie dostępu do danych osobowych do pracowników i usługodawców, którzy muszą znać takie informacje, aby przetwarzać je w naszym imieniu.

Regularne audyty: Przeprowadzanie okresowych przeglądów i audytów naszych środków i zasad bezpieczeństwa danych.

Prawa użytkownika i dostęp do danych w Immediate Avapro 360

Użytkownikom IMMEDIATE Avapro 360 przysługują prawa dotyczące ich danych osobowych, które obejmują:

Prawo dostępu: Użytkownik może zażądać kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez nas.

Prawo do sprostowania: Użytkownik może zażądać od nas poprawienia wszelkich informacji, które uważa za niedokładne lub niekompletne.

Prawo do usunięcia danych: Użytkownik może zwrócić się do nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu do ich dalszego przetwarzania.

Przechowywanie i usuwanie informacji z Immediate 24 Avapro

IMMEDIATE 24 Avapro określa jasne wytyczne dotyczące przechowywania i usuwania danych osobowych użytkowników:

Polityka przechowywania danych: Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Procedura usuwania: Na żądanie użytkownika lub po zakończeniu okresu przechowywania danych Immediate 2.0 Avapro usunie dane osobowe użytkownika z naszych rejestrów, z pewnymi wyjątkami podyktowanymi przepisami prawa lub wymogami regulacyjnymi.

Scroll to Top