Immediate App Avapro - Adatvédelmi szabályzatunk

Adatgyűjtés az Immediate App Avapro

Immediate App Avapro adatokat gyűjt a kereskedési platformon kínált szolgáltatások nyújtása és fejlesztése érdekében. Az összegyűjtött adatok típusai többek között a következők:

Személyazonosító adatok: Név, e-mail cím és elérhetőségek.

Pénzügyi információk: Kereskedelmi tevékenységek, tranzakciós előzmények és fizetési részletek.

Felhasználási adatok: Az Immediate Avapro 360 szolgáltatásainak elérésére és használatára vonatkozó információk.

Műszaki adatok: A Immediate 24 Avaprohoz való hozzáférésre használt eszközök IP-címei, böngésző típusai és verziói, valamint egyéb technológiák.

A személyes adatok Immediate Avapro 360 általi Immediate Avapro 360 felhasználása

Az Ön által az Immediate Avapro 360 számára megadott személyes adatokat különböző célokra használjuk fel, többek között:

Számlavezetés: Immediate App Avapro felhasználói fiókjának létrehozásához és kezeléséhez.

Ügyfélszolgálat: Segítséget és támogatást nyújtunk szolgáltatásainkhoz.

Szolgáltatásfejlesztés: Immediate 24 Avapro funkcionalitásának és felhasználói élményének javítása.

Megfelelés és jogi kötelezettségek: Jogi követelményeknek való megfelelés és a szerződési feltételeink betartatása.

Immediate 24 Avapro és az adatmegosztási jegyzőkönyvek

Immediate 24 Avapro szigorú protokollokat tart fenn a felhasználói adatok megosztásával kapcsolatban, biztosítva, hogy ez a magánélet védelmének maximális figyelembevételével történjen:

Szolgáltatókkal: Megosztás a számunkra szolgáltatásokat nyújtó vállalatokkal, titoktartási megállapodások alapján.

Jogi okokból: Az adatok nyilvánosságra hozatala, ha azt a törvény megköveteli, vagy az Immediate App Avapro és felhasználói jogainak és biztonságának védelme érdekében.

Üzleti átutalások során: A felhasználói információk az átadott eszközök részét képezhetik.

Adatbiztonsági intézkedések az Immediate App Avapro

Immediate App Avapro megbízható biztonsági intézkedéseket alkalmaz az adatok integritásának és bizalmas jellegének védelme érdekében. Intézkedéseink a következők:

Titkosítás: Az iparági szabványoknak megfelelő titkosítás használata az adatok átvitelére és tárolására.

Hozzáférés-ellenőrzés: A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása azokra az alkalmazottakra és szolgáltatókra, akiknek ismerniük kell ezeket az információkat, hogy a nevünkben feldolgozhassák azokat.

Rendszeres ellenőrzések: Adatbiztonsági intézkedéseink és irányelveink rendszeres felülvizsgálata és auditálása.

Felhasználói jogok és adathozzáférés az Immediate Avapro 360 rendszeren

Immediate Avapro 360 szolgáltatás felhasználóinak jogai vannak a személyes adataikra vonatkozóan, amelyek a következők:

A hozzáférés joga: Ön kérheti az Ön általunk tárolt személyes adatainak másolatát.

A helyesbítéshez való jog: Ön kérheti, hogy javítsuk ki az Ön szerint pontatlan vagy hiányos információkat.

A törléshez való jog: Ön kérheti tőlünk a személyes adatok törlését vagy eltávolítását, ha nincs alapos ok arra, hogy azokat továbbra is feldolgozzuk.

Az információk megőrzése és törlése Immediate 24 Avapro

Immediate 24 Avapro egyértelmű iránymutatásokat fogalmaz meg az Ön személyes adatainak megőrzésére és törlésére vonatkozóan:

Megőrzési politika: A személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az általunk gyűjtött célok teljesítéséhez szükséges, beleértve a jogi, számviteli vagy jelentési követelmények teljesítését.

Törlési eljárás: Immediate App Avapro az Ön kérésére vagy a megőrzési időszak lejártakor törli az Ön személyes adatait a nyilvántartásunkból, bizonyos törvény vagy szabályozási követelmények által előírt kivételektől eltekintve.

Scroll to Top