Immediate App Avapro - Vores fortrolighedspolitik

Dataindsamling med den Immediate App Avapro

Immediate App Avapro indsamler data for at levere og forbedre de tjenester, der tilbydes på vores handelsplatform. De indsamlede datatyper omfatter, men er ikke begrænset til:

Personlige identifikationsoplysninger: Navn, e-mailadresse og kontaktoplysninger.

Finansielle oplysninger: Handelsaktiviteter, transaktionshistorik og betalingsoplysninger.

Brugsdata: Oplysninger om, hvordan tjenester inden for Immediate Avapro 360 tilgås og bruges.

Tekniske data: IP-adresser, browsertyper og -versioner sammen med anden teknologi på de enheder, der bruges til at få adgang til Immediate 24 Avapro.

Immediate Avapro 360's brug af personlige oplysninger

De personlige oplysninger, du giver til Immediate Avapro 360, bruges til en række forskellige formål, herunder:

Administration af konto: For at oprette og administrere din Immediate App Avapro.

Kundesupport: Til at yde hjælp og support til vores tjenester.

Forbedring af tjenesten: At forbedre funktionaliteten og brugeroplevelsen af Immediate 24 Avapro.

Overholdelse og juridiske forpligtelser: For at overholde lovkrav og håndhæve vores vilkår og betingelser.

Immediate 24 Avapro og datadelingsprotokoller

Immediate 24 Avapro opretholder strenge protokoller vedrørende deling af brugerdata og sikrer, at det sker med den største hensyntagen til privatlivets fred:

Med tjenesteudbydere: Deling med virksomheder, der leverer tjenester til os, underlagt fortrolighedsaftaler.

Af juridiske årsager: Videregivelse af oplysninger, når det er påkrævet ved lov eller for at beskytte Immediate App Avapro og dets brugeres rettigheder og sikkerhed.

Under virksomhedsoverførsler: I tilfælde af en fusion, opkøb eller salg af aktiver kan brugeroplysninger være en del af de overførte aktiver.

Datasikkerhedstiltag hos Immediate App Avapro

Immediate App Avapro anvender robuste sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte integriteten og fortroligheden af dine data. Vores foranstaltninger omfatter:

Kryptering: Brug af industristandardkryptering til data i transit og i hvile.

Adgangskontrol: Begrænsning af adgangen til personlige data til medarbejdere og tjenesteudbydere, der har brug for at kende sådanne oplysninger for at behandle dem på vores vegne.

Regelmæssige revisioner: Gennemførelse af periodiske gennemgange og revisioner af vores datasikkerhedsforanstaltninger og -politikker.

Brugerrettigheder og dataadgang på Immediate Avapro 360

Brugere af Immediate Avapro 360 har rettigheder vedrørende deres personlige data, som omfatter:

Retten til adgang: Du kan anmode om kopier af dine personlige oplysninger, som vi ligger inde med.

Retten til korrektion: Du kan anmode om, at vi retter alle oplysninger, som du mener er unøjagtige eller ufuldstændige.

Retten til sletning: Du kan bede os om at slette eller fjerne personlige data, hvis der ikke er nogen god grund til, at vi fortsætter med at behandle dem.

Opbevaring og sletning af oplysninger med Immediate 24 Avapro

Immediate 24 Avapro opstiller klare retningslinjer for opbevaring og sletning af dine personlige oplysninger:

Politik for opbevaring: Vi opbevarer personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, vi indsamlede dem til, herunder at opfylde eventuelle juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige krav.

Procedure for sletning: På din anmodning, eller når vores opbevaringsperiode slutter, vil Immediate App Avapro slette dine personlige oplysninger fra vores registre, med visse undtagelser dikteret af lov eller myndighedskrav.

Scroll to Top