Immediate 2.0 Avapro - Vår personvernerklæring

Datainnsamling ved hjelp av Immediate 2.0 Avapro

Immediate 2.0 Avapro samler inn data for å levere og forbedre tjenestene som tilbys på vår handelsplattform. Datatypene som samles inn inkluderer, men er ikke begrenset til:

Personlig identifiseringsinformasjon: Navn, e-postadresse og kontaktinformasjon.

Finansiell informasjon: Handelsaktiviteter, transaksjonshistorikk og betalingsdetaljer.

Bruksdata: Informasjon om hvordan tjenester innenfor Immediate Avapro 360 får tilgang til og brukes.

Tekniske data: IP-adresser, nettlesertyper og versjoner, sammen med annen teknologi på enhetene som brukes for å få tilgang til Immediate 24 Avapro .

Immediate Avapro 360 bruk av personlig informasjon

Personopplysningene du oppgir til Immediate Avapro 360 brukes til en rekke formål, inkludert:

Kontoadministrasjon: For å opprette og administrere din Immediate 2.0 Avapro.

Kundestøtte: For å gi hjelp og støtte for våre tjenester.

Tjenesteforbedring: For å forbedre funksjonaliteten og brukeropplevelsen til Immediate 24 Avapro .

Overholdelse og juridiske forpliktelser: For å overholde juridiske krav og håndheve våre vilkår og betingelser.

Immediate 24 Avapro og datadelingsprotokoller

Immediate 24 Avapro opprettholder strenge protokoller for deling av brukerdata, og sikrer at det gjøres med størst mulig hensyn til personvern:

Med tjenesteleverandører: Deling med selskaper som leverer tjenester til oss, underlagt konfidensialitetsavtaler.

Av juridiske grunner: Videregivelse av informasjon når loven krever det eller for å beskytte rettighetene og sikkerheten til Immediate 2.0 Avapro og dets brukere.

Under virksomhetsoverføringer: Ved fusjon, oppkjøp eller salg av eiendeler kan brukerinformasjon være en del av de overførte eiendelene.

Datasikkerhetstiltak hos Immediate 2.0 Avapro

Immediate 2.0 Avapro bruker robuste sikkerhetstiltak for å beskytte integriteten og konfidensialiteten til dataene dine. Våre tiltak inkluderer:

Kryptering: Bruker bransjestandardkryptering for data under overføring og hvile.

Tilgangskontroll: Begrensning av tilgang til personopplysninger til ansatte og tjenesteleverandører som trenger å vite slik informasjon for å behandle den på våre vegne.

Regelmessige revisjoner: Gjennomføre periodiske gjennomganger og revisjoner av våre datasikkerhetstiltak og retningslinjer.

Brukerrettigheter og datatilgang på Immediate Avapro 360

Brukere av Immediate Avapro 360 har rettigheter angående deres personlige data, som inkluderer:

Retten til tilgang: Du kan be om kopier av din personlige informasjon som vi har.

Retten til korrigering: Du kan be om at vi retter all informasjon du mener er unøyaktig eller ufullstendig.

Retten til sletting: Du kan be oss om å slette eller fjerne personopplysninger der det ikke er noen god grunn for oss til å fortsette å behandle dem.

Oppbevaring og sletting av informasjon med Immediate 24 Avapro

Immediate 24 Avapro skisserer klare retningslinjer for oppbevaring og sletting av din personlige informasjon:

Retningslinjer for oppbevaring: Vi beholder personlig informasjon så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene vi samlet den inn for, inkludert å tilfredsstille eventuelle juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringskrav.

Prosedyre for sletting: Når du ber om det, eller når vår oppbevaringsperiode utløper, vil Immediate 2.0 Avapro slette personopplysningene dine fra registrene våre, med visse unntak i henhold til lover og forskrifter.

Skroll til toppen