Immediate 2.0 Avapro - Нашата политика за поверителност

Събиране на данни от Immediate 2.0 Avapro

Immediate 2.0 Avapro събира данни, за да предоставя и подобрява услугите, предлагани в нашата платформа за търговия. Видовете събрани данни включват, но не се ограничават до:

Лична идентификационна информация: Име, имейл адрес и данни за контакт.

Финансова информация: Търговски дейности, история на транзакциите и данни за плащанията.

Данни за използване: Информация за това как се достъпват и използват услугите в рамките на Immediate Avapro 360.

Технически данни: IP адреси, типове и версии на браузъри, както и други технологии на устройствата, използвани за достъп до Immediate 24 Avapro.

Immediate Avapro 360 използване на лична информация от Immediate Avapro 360

Личната информация, която предоставяте на Immediate Avapro 360, се използва за различни цели, включително:

Управление на акаунти: За да създадете и управлявате потребителския си акаунт в Immediate 2.0 Avapro.

Поддръжка на клиенти: За предоставяне на помощ и поддръжка за нашите услуги.

Подобряване на услугите: Подобряване на функционалността и потребителското изживяване на Immediate 24 Avapro.

Съответствие и правни задължения: За да спазваме законовите изисквания и да прилагаме нашите правила и условия.

Immediate 24 Avapro и протоколи за обмен на данни

Immediate 24 Avapro поддържа строги протоколи по отношение на споделянето на потребителски данни, като гарантира, че това се прави с най-голямо внимание към неприкосновеността на личния живот:

С доставчиците на услуги: Споделяне с компании, които ни предоставят услуги, при спазване на споразумения за поверителност.

По правни причини: Разкриване на информация, когато това се изисква от закона или за защита на правата и безопасността на Immediate 2.0 Avapro и неговите потребители.

По време на бизнес трансфери: В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, информацията за потребителя може да бъде част от прехвърлените активи.

Мерки за сигурност на данните при Immediate 2.0 Avapro

Immediate 2.0 Avapro използва надеждни мерки за сигурност, за да защити целостта и поверителността на вашите данни. Нашите мерки включват:

Криптиране: Използване на стандартно за индустрията криптиране на данни при пренос и в покой.

Контрол на достъпа: Ограничаване на достъпа до лични данни до служители и доставчици на услуги, които трябва да знаят тази информация, за да я обработват от наше име.

Редовни одити: Провеждане на периодични прегледи и одити на нашите мерки и политики за сигурност на данните.

Потребителски права и достъп до данни в Immediate Avapro 360

Потребителите на Immediate Avapro 360 имат права по отношение на личните си данни, които включват:

Право на достъп: Можете да поискате копия от съхраняваната от нас лична информация.

Право на поправка: Можете да поискате от нас да коригираме всяка информация, която смятате за неточна или непълна.

Право на изтриване: Можете да поискате от нас да изтрием или премахнем личните данни, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме.

Запазване и изтриване на информация с Immediate 24 Avapro

Immediate 24 Avapro очертава ясни насоки относно съхраняването и изтриването на вашата лична информация:

Политика за съхранение: Запазваме личната информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме я събрали, включително за да изпълним всякакви правни, счетоводни или отчетни изисквания.

Процедура за заличаване: При поискване от Ваша страна или когато изтече срокът на съхранение, Immediate 2.0 Avapro ще изтрие Вашата лична информация от нашите записи, с някои изключения, продиктувани от закона или регулаторните изисквания.

Scroll to Top